HEROPSTART TRAININGEN – UPDATE !

Goed nieuws!
Het startschot van het nieuwe sportseizoen kan gegeven worden en de trainingen starten terug op. Weliswaar onder aangepaste omstandigheden, maar Chikara laat het hoofd niet hangen en we gaan er terug tegenaan.

Er gelden wel grote verschillen op basis van de leeftijdsgroepen, maar we proberen hieronder verduidelijking te brengen welke afspraken gelden voor welke leeftijdsgroep.

Jeugdleden tot en met 11 jaar

Voor jeugd tot en met 11 jaar gelden er geen social distancing regels waardoor we onze trainingen min of meer normaal kunnen laten verlopen.

De trainingen worden dan ook hervat op maandag 7 september en dit tijdens onze gebruikelijke trainingsuren van 19u tot 20u.

BELANGRIJK: Gezien er een specifieke leeftijdsgrens van 12 jaar is vooropgesteld worden de 10-11 jarigen die normaal op woensdag trainen tijdelijk opgedeeld bij de maandag groep.

 

Alle (jeugd)leden ouder dan 11 jaar

De trainingen voor onze jeugd vanaf 11+ op woensdag worden hervat op woensdag 2 september van 19u15 tot 20u15.

De trainingen voor onze jeugd op vrijdag  worden hervat op vrijdag 4 september maar wel met gewijzigde trainingsuren van 19u30 tot 21u.

De trainingen voor onze volwassenen worden hernomen om woensdag 2 september van 20u30 tot 22u en op maandag 7 september van 20u15 tot 21u45.

 

Onderstaande afspraken moeten ons helpen om op een zo veilig mogelijke manier de trainingen te hervatten.

Regels geldig voor onze leden tot en met 11 jaar

 • De leden worden afgezet aan het sportcentrum en ouders mogen niet mee naar binnen.
 • Er wordt ‘eenrichtingsverkeer’ toegepast in het sportcentrum waarbij de bovenzalen bereikbaar zijn langs de nooddeuren aan de zijkant (kant van het park). De ingang verloopt langs de nooddeur op het gelijkvloers, de uitgang langs de noodtrap.
 • Zowel bij het binnen- als buitengaan worden handgels voorzien.
 • De kleedkamers en de douchen kunnen niet gebruikt worden, iedereen komt dus in kimono naar de training.
 • Opgelet, in principe is er slechts 1 toilet open dat enkel in nood ter beschikking wordt gesteld, hou hier rekening mee voor je naar de training komt.
 • Je komt niet trainen indien je je ziek voelt, eender onder welke vorm,  zeker niet bij koorts of andere symptomen. Je mag tevens ook niet komen trainen indien er een vastgesteld geval van besmetting zou zijn in je directe omgeving.
 • Voor jeugd -12 jaar gelden de social distance regels onderling niet. De 1,5m regel blijft wel gelden voor de lesgever, gelieve dit ook aan uw kind mee te geven.
 • Desondanks dat de social distance voor kinderen -12j onderling niet van toepassing is, passen wij onze lessen wel aan waardoor er slechts beperkt contact zal zijn en waarbij we zo weinig mogelijk wisselen van partner tijdens de training.
 • Er worden tijdens elke training aanwezigheden genoteerd zodat we zicht hebben wie  tijdens welke training aanwezig was ingeval een contact tracing nodig zou zijn.
 • Iedereen laat zijn lidboekje thuis en er worden geen stempels gezet tijdens de lessen. Op basis van de genoteerde aanwezigheden zetten we de stempels later recht in de lidboekjes.
 • Momenteel worden er in de eerste maanden geen examens voorzien, deze zullen later in het sportseizoen plaatsvinden.

Bijkomende regels geldig voor al onze 11+ leden

 • De 1,5m regel om voldoende afstand te houden blijft gelden, hierdoor worden onze lessen aangepast en zal er contactloos getraind worden. Deze manier van trainen is succesvol uitgetest tijdens de maand juli.
 • De mond- en neusmaskerplicht blijft gelden zoals door de overheid voorgeschreven. Tijdens de trainingen zelf dienen de mondmaskers niet gedragen te worden (maar mag uiteraard wel) aangezien we daar de afstand kunnen en zullen respecteren.
 • Voor zij die wensen en uit dezelfde bubbel komen, of een vaste bubbel creëren kan contact wel toegestaan worden mits duidelijke en onderlinge afspraken.