In memoriam Gunter De Cock

Op 20 oktober 2020 overleed Gunter op 63-jarige leeftijd. Velen van jullie hebben Gunter ongetwijfeld gekend als een zeer gedreven iemand binnen de budo-sporten. Hij beoefende dan ook verscheidene sporten zoals, Judo, Karate en zeer intens Ju-Jitsu. Zijn passie vertaalde zich telkens opnieuw in een belangeloze inzet zowel binnen de club als op federaal vlak. Hij wou zichzelf steeds verder ontwikkelen en geen moeite was hem teveel. Ook naast de tatami en buiten de dojo zette hij zich steeds met volle 100% in. Al de cursussen en bijscholingen die hij volgde maakte van hem een steeds betere budo-sporter.

Zowel binnen de jeugd- als de volwassenen werking was zijn engagement eindeloos. Hij deed dat ook met ongelooflijk veel enthousiasme en inzet, want Gunter was een vaste waarde binnen de club.  Elke training, elke activiteit op of naast de tatami, je vond Gunter altijd in de buurt en steeds nam hij een actieve rol op, om het even wat er diende te gebeuren.  Dank je wel daarvoor Gunter.

Gunter was trainend lid bij Chikara sinds 1993 en onafgebroken stond hij zo goed als elke training op de tatami.  Tevens was hij ook actief lid binnen Chikara waar hij mee de krijtlijnen uitzette over de werking van de club.

Zijn gezondheid wilde echter niet mee en de laatste jaren voelde hij zelf dat het niet zo best liep. Stilaan maar zeker zag je hem meer en meer worstelen met het feit dat zijn lichaam niet meer mee wilde, wat hem uiteindelijk dwong om te stoppen met sporten.

Na een harde strijd, waar hij hard gevochten heeft werd het hem alsnog teveel. Dat hij nu de rust moge vinden. Gunter zal altijd zijn plaats binnen de club behouden en blijft verder leven in onze gedachten, zijn naam zal nog dikwijls opduiken in de anekdotes en verhalen die we aan mekaar vertellen over alles wat we samen beleefden binnen de club.

Het ga je goed Gunter !