Een ongeval

 

WAT NU ?

We trachten zo verantwoord mogelijk te sporten en doen er alles aan om kwetsuren te vermijden. Een goede opwarming, algemene aandachtspunten, respect voor je partner, alles wat er moet toe leiden om een ongeval of kwetsuren te vermijden. Maar wie niets doet, kan ook niets fout doen en een ongeluk schuilt in een klein hoekje.

We herhalen eventjes wat te doen indien je tijdens een oefening gekwetst raakt.

1. Breng de lesgever of assistent onmiddellijk op de hoogte

Het is héél belangrijk om dit onmiddellijk aan de lesgever of een assistent te melden. Hij zal dan inschatten hoe ernstig het is. Soms zal hij zelf de eerste hulp toedienen en kan je na eventjes rusten terug meetrainen. Maar het kan ook erger zijn. In dat geval ga je dan meteen naar de dienst spoedgevallen, ofwel nadien naar de husiarts.

Belangrijk – breng de lesgever op de hoogte – indien je niemand verwittigd omdat je denkt dat het niet ernstig is en je komt na een aantal dagen een verzekeringsformulier vragen zonder dat er iemand op de hoogte was van jouw kwetsuur is het moeilijk in te schatten wat er precies gebeurd is.

2. Verzekeringsformulier

Zodra een doktersbezoek zich opdringt (spoed of huisarts) moet in beide gevallen een ongevalsaangifte ingevuld worden. Dit formulier vraag je aan het secretariaat, aan iemand van het bestuur of je kan het hier downloaden : VJJF-ONGEVALSAANGIFTEFORMULIER

Zorg er steeds voor dat de rubriek “inlichtingen omtrent het slachtoffer” ingevuld werd door jezelf, dat de geneesheer de rubriek “geneeskundig getuigschrift” invult en dat het document ondertekend is door jezelf (of ouders) op het moment dat je het binnenbrengt.

Zelfs als je nog niet zeker bent dat je naar de dokter zal gaan (omdat je hoopt dat het morgen beter zal zijn) neem toch maar een formulier mee. Als je het niet gebruikt, kan je het altijd terug bezorgen.

3. Formulier terugbezorgen

De ondertekende ongevalsaangifte (zowel door jezelf en de arts) bezorg je zo snel mogelijk en uiterlijk binnen de 48 uur t.a.v. Nele Thomas, p/a Kerkhofstraat 17, 2110 Wijnegem. Wij vervolledigen nog een aantal administratieve zaken en zenden dit dan door naar de verzekering. Indien je deze termijnen niet respecteert kunnen wij je niet garanderen dat de verzekering de aangifte zal aanvaarden. Het is dus in je eigen belang om zo snel mogelijk te handelen.

En uiteraard hopen wij dat deze uitleg voor jou niet van toepassing hoeft te zijn.