Lidgeld en verzekering

jujitsuLid worden van Chikara is helemaal niet duur in vergelijking met sommige andere sporten. De bijdrage bestaat uit het lidgeld en de verzekering.

De lidgelden worden in het begin van het sportjaar betaald en worden pro rata verrekend indien iemand in de loop van het sportjaar start.

Er wordt een jaarlijkse bijdrage gevraagd van 25 euro voor jeugd t.e.m. 14 jaar en 30 euro voor alle +14 jarigen.  Deze bijdrage bevat de administratie, federale bijdrage en verzekering. (Deze verzekering loopt van datum op datum en is 1 jaar geldig)

Voor de gezinnen met meerdere kinderen wordt een korting toegestaan van 5 euro voor het 2e kind en 10 euro voor het derde kind.
Vergeet ook zeker niet het attest van je ziekenfonds te laten invullen, hiermee kan je een gedeeltelljke tussenkomst bekomen van je jaarlijkse bijdrage.

(kijk ook onderaan voor de veel gestelde vragen)

 

Lidgelden sportseizoen 2023-2024


85€ /jaar Lidgeld jeugd (6j-9j)

Lidgeld voor 1 jaar

 • 1 training/week
 • Maandag 19u00-20u00

90€ /jaar Lidgeld jeugd (10j-14j)

Lidgeld voor 1 jaar

 • 2 trainingen/week
 • Woensdag 19u15-20u15
 • Vrijdag 19u15-20u45

90€ /jaar Lidgeld jeugd (15j-18j)

Lidgeld voor 1 jaar

 • 1 vaste training/week
 • Vrijdag 19u15-20u45
 • +1 vrij te kiezen bij volw

120€ /jaar Volwassenen
(+ 14j)

Lidgeld voor 1 jaar

 • 3 trainingen/week
 • Maandag 20u15-21u45
 • Woensdag 20u30-22u00
 • Vrijdag 19u15-20u45

Verzekering sportseizoen 2023-2024


25€ p/jaar Verzekering jeugd (t.e.m 14j)

Jaarlijkse bijdrage

 • Verzekering
 • Federale bijdrage
 • Admin

30€ p/jaar Verzekering +14j

Jaarlijkse bijdrage

 • Verzekering
 • Federale bijdrage
 • Admin
Gezond sporten beleid
In het kader van het gezond sporten beleid trachten wij als club er alles aan te doen om onze leden op een verantwoorde en gezonde manier te laten sporten. Binnen onze federatie zijn een aantal richtlijnen uitgevaardigd om ook preventief de gezondheidstoestand te bepalen alvorens men aan een sport begint, waaronder de sportmedische geschiktheidsonderzoeken.  De hieronder vermelde richtlijnen gelden : Competitiesporters : dienen altijd een doktersonderzoek te ondergaan Topsporters : sportmedische keuring is verplicht (dit geldt enkel voor de elitesporters) Niet-competitiesporters : doktersonderzoek is aangewezen, maar is geen verplichting
Veel gestelde vragen
 • Wat bedoelen jullie met lidmaatschap voor 1 jaar ?
  Het sportseizoen loopt van september tot juni, tijdens de maanden juli en augustus liggen onze trainingen stil.  Het lidgeld wordt steeds per lopend sportjaar berekend. 
 • Stel ik start half het sportjaar, wat met het lidgeld ?
  Het sportseizoen loopt van september tot juni. Sluit je aan in september dan betaal je voor het ganse sportseizoen de prijs zoals vermeld in de bovenstaande tabellen. Start je echter in de loop van het seizoen dan wordt je bijdrage pro-rata berekend voor het resterend sportseizoen. De verzekering (en federale bijdrage) daarentegen loopt steeds 1 jaar vanaf de datum van betaling. m.a.w. start je in september dan loopt de verzekering tot september van het volgend jaar, start je in december dan loopt je verzekering tot december van het volgend jaar. De 25 euro worden dus niet pro-rata berekend en gelden een jaar. Dit is op zich geen enkel probleem en je wordt tijdig verwittigd wanneer je je verzekering moet hernieuwen.
 • Passen jullie korting toe bij meerdere kinderen per gezin?
  Dat doen we zeker en we houden rekening indien er meerdere leden uit een zelfde gezin komen. Voor het eerste kind wordt een korting van 5 euro gegeven, voor het 2e een korting van 10 euro. Deze korting wordt enkel toegepast op de lidgelden aangezien de verzekering integraal doorgestort wordt aan de federatie. Hiervoor geldt deze regel niet.
 • Ik kan lange tijd niet trainen wegens ziekte of ongeval, wat nu?
  Een ongeval of ziekte is nooit leuk en indien je om een ernstige lichamelijke reden gedurende langere tijd niet kan komen trainen kan je dit steeds met het secretariaat bespreken. We bekijken dan samen hoe we een mouw kunnen passen aan deze situatie. Uiteraard gaat het niet over een gemiste les omwille van een banale verkoudheid en er moet steeds een ernstige reden zijn. Er is ook geen algemene regel die hier toegepast wordt en we bekijken elk individueel geval per geval. Wij staan steeds open voor een constructieve dialoog.
 • Ben ik verzekerd om binnen een andere club te trainen?
  De verzekering die je afsluit geldt binnen de VJJF, dus je kan in principe binnen een andere club trainen die aangesloten is bij de VJJF. Uiteraard zal de andere club ook lidgeld vragen en dit is bijkomend met de desbetreffende club te regelen. Een aanpassing van eigen lidgeld omdat je ook in een andere club traint wordt niet toegepast. We vragen wel steeds om te melden moest je effectief meerdere clubs combineren.
 • Wanneer moet ik mijn lidgeld en verzekering betalen?
  Het lidgeld en de verzekering moet steeds betaald worden voor je kan starten met trainen. Voor de reeds aangesloten leden betekent dit dus voor de aanvang van het nieuwe sportseizoen. Alle nieuwe leden die aansluiten in de loop van het sportjaar betalen hun lidgeld en verzekering op het moment ze starten met trainen. Aangezien het lidgeld in dit geval pro-rata berekend wordt voor het resterend sportjaar, betekent dit dat voor deze leden het lidgeld automatisch ook vernieuwd moet worden voor de aanvang van het daaropvolgend sportseizoen. Voor de vernieuwing van zowel je lidgeld als je verzekering wordt je tijdig op de hoogte gebracht via email of per brief.