Examen


Binnen de club werken we met een kleurensysteem voor onze gordels.

Je moet een minimum aantal trainingen volgen alvorens deel te mogen nemen aan een examen om een hogere gordel te behalen.

Examen regeling voor de jeugd
Per seizoen worden er een aantal examens ingericht. Deze gebeuren op vastgelegde datums (dewelke je kan terugvinden in onze kalender).
Indien je dit aantal trainingen bereikt hebt, mag je deelnemen aan het eerste examen, volgend op de datum waarop je het nodige aantal trainingen bereikte.

Examen regeling voor volwassenen
Bij de volwassenen kan je op eender welk moment je examen afleggen indien je voldoet aan de vereiste van het minimum trainingen die gelden per gordel. (verwittig de trainer minstens een week op voorhand)

Een examen leg je af met een zelf gekozen partner, indien je je goed wil voorbereiden train je best een hele tijd met deze partner zodat je 100% zeker van je stuk naar het examen komt.

Succes!

 

Min. aantal trainingen
jeugd
Min. aantal trainingen
volwassenen
6e Kyu Witte gordel : 12  8
obi-geel 5e Kyu Gele gordel : 24
Gele gordel + lintje : 18
 16
obi-oranje 4e Kyu Oranje : 24 24
obi-groen 3e Kyu Groen : 36
Groen + lintje : 36
36
obi-blauw 2e Kyu Blauw : 48 56
obi-bruin 1e Kyu n.v.t. 72
1e Dan  n.v.t. Ten vroegste 1 jaar na
het behalen van 1e Kyu
(examen federale jury)