Wegenwerken omgeving sportcentrum

Beste leden,

in de komende weken zal u ongetwijfeld veel hinder ondervinden om het sportcentrum per auto te bereiken vanuit de dorpskern van Wijnegem.

Via deze link krijg je een overzicht van de geplande werken en de daaraan gekoppelde verkeershinder.

Onze trainingen blijven gewoon verder lopen en wij hopen uiteraard om zoveel mogelijk leden op de tatami actief bezig te zien.